EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Zorgambulance chauffeur

De zorgambulancechauffeur houdt ervan om te rijden. Met zijn sociale en verzorgende karakter zorgt hij voor optimaal vervoer van onze patiënten. Soms is het druk, soms is het rustig maar het werk op de zorgambulance is altijd bijzonder.

De functie-inhoud

De chauffeur zorgambulance en de verpleegkundige zorgambulance verlenen in samenwerking zorg en begeleiding aan patiënten. Hierbij is de chauffeur zorgambulance primair verantwoordelijk voor het vervoer en de veiligheid van de patiënten en verwanten (mantelzorgers en/of naasten).

De zorgambulancechauffeur zorgt ervoor dat onze patiënten comfortabel en veilig vervoert worden. Het gaat daarbij om planbare en (laag)complexe zorg. Met (laag)complex wordt bedoeld dat het gaat om in principe voorspelbare, niet acuut levensbedreigende situaties. Het betreft voornamelijk vervoer van patiënten tussen het woon- of verblijfadres en/of zorgorganisatie voor diagnostiek, therapie, opname of ontslag. Met behulp van de medische inventaris van de zorgambulance is beperkt controle en behandeling mogelijk.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Jouw hoofdtaken en verantwoordelijkheden zijn het uitvoeren van vervoersopdrachten en het ondersteunen bij de zorgverlening.

Voor aanvang van je dienst controleer je vereiste documenten, werking van apparatuur en noodzakelijke voorraden in de ambulance. Je ontvangt via de meldkamer ambulancezorg een vervoersopdracht, bepaalt de meest geschikte aanrijroute en staat tijdens de uitvoering van de opdracht in contact met de meldkamer voor het ontvangen en doorgeven van informatie over de toestand van de patiënt, het mogelijk inschakelen van assistentie en maken van melding aan ketenpartners. Je rijdt en parkeert de zorgambulance dusdanig dat optimale zorgverlening kan plaatsvinden. Samen met de verpleegkundige breng je de ambulance na ieder vervoer weer op orde.

Bij het uitvoeren van verzorgende en begeleidende werkzaamheden, zoals het klaarleggen van materialen en middelen en het overbrengen van de patiënt op de brancard in de zorgambulance, ondersteun je de verpleegkundige zorgambulance. Ook ondersteun je bij het informeren van de patiënt en verwanten en bij het verzamelen van patiëntgegevens. 

Het komt voor dat verwanten meerijden met de zorgambulance. Aan hen bied je een luisterend oor.

Je neemt deel aan werkgroepen en verzorgt begeleiding van stagiaires, leerlingen en nieuwe collega's.

Jouw kennis

Kennis op mbo-3 niveau is vereist, aangevuld met een diploma Basic Life Support met AED, geldig diploma EHBO (Rode of Oranje Kruis) en rijbewijs B en C1. Daarnaast is kennis van geldende procedures en protocollen vereist, evenals geografische kennis van de regio en het wegennet. Regelmatig volg je verplichte bij- en nascholing.

Jouw vaardigheden en kwaliteiten

Als zorgambulancechauffeur beschik je over zelfstandigheid om de meest geschikte aanrijroute te bepalen met behulp van jouw regiokennis, de zorgverlening te ondersteunen en je rijstijl te bepalen op basis van richtlijnen, protocollen en in overleg met de verpleegkundige.

Sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid en inlevingsvermogen heb je nodig voor het bieden van een luisterend oor en ondersteuning bij de begeleiding van patiënten en verwanten, voor het verkrijgen en verstrekken van informatie en voor het samenwerken met collega’s. Ook ben je representatief in voorkomen en gedrag en ga je integer om met vertrouwelijk informatie van onze patiënten.

Daarnaast ben je oplettend in het bewaken van de (verkeers-)veiligheid, bij het ondersteunen bij de zorgverlening aan de patiënt en het controleren van de ambulance op technische gebreken.

Je hebt gevoel voor materiaal en apparatuur controlewerkzaamheden aan de zorgambulance te verrichten.

Ons aanbod

Onze organisatie kenmerkt zich door bevlogen en betrokken medewerkers. Wij hechten waarde aan ook aan het welzijn van onze medewerkers en stellen hen zoveel mogelijk in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Om dat te bereiken bieden wij onze medewerkers goede arbeidsvoorwaarden zoals:

  • max. salaris €2.972 (FWG 35)
  • onregelmatigheidstoeslag
  • eindejaarsuitkering
  • bijdrage ziektekosten
  • reiskostenvergoeding
  • fitnessregeling
  • garderobe van de baas

Procedure

Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 24 mei en 25 mei aanstaande. Uiterlijk op 18 mei ontvangen geselecteerde sollicitanten een uitnodiging voor een gesprek. Rond jij je sollicitatiegesprek met goed gevolg af? Dan volgen daarna (mogelijk) een rijtest en een meeloopdag.

 

Kenmerken vacature

Contact

Acties